çeşidlənmək

çeşidlənmək
məch. Çeşidlərə, növlərə ayrılmaq. Toxum döyülən və çeşidlənən (f. sif.) zaman əmələ gələn çıxdaşdan yem kimi istifadə edilməlidir. «Pambıqçılıq».

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • çeşidləmə — «Çeşidləmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çeşidlənmə — «Çeşidlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çeşidləmək — f. Çeşidlərə, növlərə ayırmaq. Kartofu çeşidləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çeşidləyici — is. və sif. Bir şeyi çeşidlərə ayıran işçi; çeşidçi. // Eyni vəzifəni görən maşın, cihaz, mexanizm …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alma — 1. is. Müxtəlif çeşidləri və müxtəlif rənglərdə olan girdə, yaxud uzunsov meyvə. Alma öz ağacından uzağa düşməz. (Ata. sözü). Alma kimi – qıpqırmızı. <Gəlinin> yanaqları alma kimi qızarmışdı. Ç.. 2. «Almaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ayırıcı — is. xüs. Bir şeyi növlərə, çeşidlərə ayıran, çeşidçi (fəhlə, maşın) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cinsi — sif. <ər.> Cinsə aid olan, cinslə bağlı olan, cinsi göstərən. Cinsi əlamət. Cinsi hüceyrə. Cinsi tərbiyə. – Miçurin cinsi hibridləşdirmə üsulu ilə aldığı hibrid bitkiləri münbit olmayan qumsal torpaqlarda becərmiş və bu yolla bir sıra… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cürləmək — f. Növlərə, çeşidlərə, sortlara ayırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çeşid — is. 1. Hər hansı bir malın keyfiyyət və qiymətcə növü, sort. İkinci çeşiddən olan un. Parçanın çeşidi. // İstehsalına, materialına və c. yə görə malın müxtəlifliyi; növ. Parçanın çeşidləri. – <Qızlar> iki iki, üç üç və daha artıq çoxluğu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sortlaşdırmaq — f. Sortlara ayırmaq, növlərə ayırmaq; çeşidləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”